Lịch sử và ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam, có không ít những nữ anh hùng hào kiệt hi sinh vì Tổ Quốc, kiên cường bất khuất, không chịu khuất phục trước kẻ thù như Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Định… Có thể thấy người phụ nữ Việt Nam luôn có một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước từ xưa đến nay. Hơn ai hết họ xứng đáng được tôn vinh, và ngày 20/10 chính là ngày dành riêng cho những người phụ nữ cao cả. Ai cũng biết ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng liệu có nhiều người biết lịch sử hình thành nên ngày 20/10?

Ngày phụ nữ Việt Nam

Năm 1927, nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em cùng quê Bắc Ninh tham gia thanh niên cách mạng đồng chí hội, các chị đã tuyên truyền, xây dựng các tổ dạy nghề, dạy chữ…

Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An cùng một vài chị em khác tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm các chị vừa hoạt động quần chúng, đồng thời thành lập tờ báo Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập. Trong cương lĩnh của Đảng có ghi: “nam nữ bình quyền”. Đảng đề ra nhiệm vụ: Phải sớm giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng gồm Công hội, Nông hội… và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để khuyến khích chị em phụ nữ tham gia cách mạng

Chính vì thế, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập và quyết định lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là ngày “Phụ nữ Việt Nam”

Ngày phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ là một bộ phận không thể thiếu đóng góp vào thành công của cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Những truyền thống, bản sắc tốt đẹp đó đã được các thế hệ phụ nữ giữ gìn và phát huy cho đến tận ngày nay. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng những người phụ nữ Việt Nam mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc

You May Also Like